ايران در قضيه فلسطين همواره كنار مقاومت و مردم خواهد بود

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

حضرت امام خامنه اي:

ايران در قضيه فلسطين همواره كنار مقاومت و مردم خواهد بود

 

 

رهبر معظم انقلاب در ديدار اسماعيل هنيه با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران قضيه فلسطين را قضيه اي اسلامي و موضوع خود مي داند، خاطرنشان كردند: ايران در قضيه فلسطين ثابت و صادق است و همواره در كنار مردم فلسطين و مقاومت خواهد بود.

 

به گزارش پيام آزادگان، آقاي اسماعيل هنيه، نخست وزير قانوني دولت فلسطين صبح امروز، يكشنبه، ۲۳ بهمن ماه با حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كرد.

 

حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار، پشتيباني ملت ها به ويژه امت اسلامي از مقاومت اسلامي فلسطين را عمق استراتژيك گروه هاي مقاومت دانستند و تأكيد كردند: پيروزي هاي سال هاي اخير در فلسطين و حتي بخشي از علل بيداري اسلامي در منطقه، نتيجه ايستادگي مردم و گروه هاي مقاومت فلسطيني بوده است و پيروزي هاي آينده و تحقق وعده الهي نيز در گرو همين ايستادگي و مقاومت است.

ايشان با اشاره به ايستادگي مردم غزه و شكست رژيم صهيونيستي در جنگ ۲۲ روزه افزودند: شكي وجود ندارد كه احساسات متراكم ملت هاي منطقه در قضيه غزه نيز در انفجار ناگهاني آتشفشان منطقه مؤثر بوده است.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه هر حركت تضعيف كننده مقاومت، آينده را مخدوش خواهد كرد، خاطرنشان كردند: بايد همواره مراقب نفوذ عناصر سازشكار به كالبد مقاومت بود، زيرا بروز بيماري، تدريجي است.

حضرت آيت الله خامنه اي خطاب به آقاي اسماعيل هنيه افزودند: ما در ايستادگي شما و بسياري از برادران مقاومت ترديد نداريم و مردم نيز از مقاومت فلسطين انتظاري جز ايستادگي ندارند.

ايشان با يادآوري سرنوشت ياسر عرفات كه بعد از محبوبيت سال هاي دوران ايستادگي، به علت خروج از مسير مقاومت، مطرود ملت هاي منطقه شده بود، تأكيد كردند: مقاومت و ايستادگي زمينه ساز جذب دل هاي مردم و ذخيره بزرگي است كه بايد آن را حفظ كرد.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران قضيه فلسطين را قضيه اي اسلامي و موضوع خود مي داند، خاطرنشان كردند: ايران در قضيه فلسطين ثابت و صادق است و همواره در كنار مردم فلسطين و مقاومت خواهد بود.

آقاي اسماعيل هنيه، نخست وزير قانوني دولت فلسطين نيز در سخناني ضمن ابراز خرسندي فراوان از ديدار با رهبر انقلاب اسلامي و تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت: سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، امسال در حالي برگزار مي شود كه دنيا و منطقه شاهد تحولات و تغييرات بزرگي بويژه بيداري اسلامي بوده است.

وي با تشكر از حمايت هاي دولت و ملت ايران از قضيه فلسطين افزود: من ديروز از نزديك و همچنين با پروازي كه با هلي كوپتر داشتم، شاهد حضور ميليون ها نفر در مراسم ۲۲ بهمن در تهران بودم و ما ملت ايران را ذخيره استراتژيك براي موضوع فلسطين مي دانيم.

آقاي اسماعيل هنيه سپس با اشاره به سه راهبرد دولت قانوني فلسطين، تأكيد كرد: آزادي همه سرزمين هاي فلسطيني از بحر تا نهر، تأكيد بر مقاومت و نپذيرفتن گفت وگوهاي سازش، و تأكيد بر اسلامي بودن قضيه فلسطين سه راهبرد اصلي ما هستند.

نخست وزير قانوني دولت فلسطين با تأكيد بر ايمان به وعده الهي و قطعي بودن پيروزي ملت فلسطين و نابودي رژيم صهيونيستي، خطاب به رهبر انقلاب اسلامي افزود: همان گونه كه شما چندي پيش فرموديد ما در دوران بدر و خيبر هستيم و به هيچ وجه در دوران شعب ابي طالب قرار نداريم.