افزایش قیمت داروهای بیماران ام اس کذب است

۱۳۹۷/۰۹/۲۴
سخنگوی سازمان غذا و دارو

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بخش عمده داروهای بیماران ام اس تولید داخل است، گفت: قیمت داروهای این بیماران افزایش نداشته است. 

 

 

کیانوش جهانپور، با اشاره به برخی ادعاهای اخیر، مبنی بر افزایش قیمت داروهای بیماران ام.اس و عدم حمایت دولت و مسئولان از این بیماران، ضمن تکذیب موارد مطرح شده، تاکید کرد: داروهای این بیماران بیشتر تولید داخل بوده و تحت پوشش بیمه های پایه هستند.

وی افزود: داروهای برند خارجی و وارداتی درصد کمی از بازار دارویی را در اختیار دارند، لذا افزایش قیمت مطرح شده واقعیت ندارد.

 

 

 

 

* آ

مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید