اسیری که تمام سرمایه اش را به آتش کشید

۱۳۹۴/۰۳/۰۶

پائیز سال ۱۳۵۹ تعداد زیادی از اسرای ایرانی را با قطار مخصوص حمل حیوانات از بغداد به موصل انتقال می دادند .

مسیر طولانی بود و سرمای سوزناک پائیز عراق، اسرا را کلافه کرده بود. هرکسی برای گرم نگه داشتن خودش کاری می کرد.

یکی از اسرا که تمام سرمایه اش پنجاه هزار تومان بود آن را آتش زد تا شاید لحظاتی گرم شود اما ...

اضافه کردن دیدگاه جدید