استفاده از طب ایرانی یکی از درخواست های مردم است

۱۳۹۷/۰۴/۲۵
مدیرعامل بنیاد طب ایرانی

مدیرعامل بنیاد طب ایرانی، با اشاره به آزادی در انتخاب شیوه درمان، گفت: استفاده از طب ایرانی، یکی از درخواست های مردم است.

 

 

 دکتر محمدرضا شمس اردکانی روز دوشنبه در نشست خبری تشکیل بنیاد طب ایرانی، افزود: این بنیاد بر اساس استفاده از ظرفیت طب ایرانی که در طول سال های متمادی مورد استفاده خودمان و کشورهای دیگر قرار گرفته است، فعالیت خواهد کرد.

وی از بنیاد طب ایرانی به عنوان پایگاهی برای دست اندرکاران طب ایرانی نام برد و گفت: حفظ و ارتقاد سلامت جامعه، در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

شمس اردکانی، استفاده از طب ایرانی برای اصلاح سبک زندگی را مورد اشاره قرار داد و افزود: امروزه دنیای آزادی در انتخاب شیوه درمان است و باید به روش هایی توجه داشته باشیم که مورد نظر مردم است.

وی تاکید کرد: استفاده از طب ایرانی، یکی از درخواست های مردم است.

شمس اردکانی از بنیاد طب ایرانی به عنوان چتر فراگیر برای کسانی که مجاز به دخالت در این حوزه هستند، یاد کرد و افزود: نقشه راهبردی بنیاد، بر اساس تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه طب ایرانی، ترسیم شده است.

مدیرعامل بنیاد طب ایرانی در واکنش به تفاوت طب سنتی و ایرانی، گفت: از دیدگان وزارت بهداشت، هیچ تفاوتی بین طب ایرانی و سنتی وجود ندارد. زیرا، طب ایرانی یک مکتب است.

 
* آ 
مهر 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید