از ماده ۱۳ چه خبر؟

۱۳۹۰/۱۱/۲۶

یک نهاد دولتی عیدی دوران اسارت‌ آزادگان را پرداخت کرد/

از ماده ۱۳ چه خبر؟

 

 

پیام آزادگان/ نکته جالب توجه دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن نکته، این است که در محاسبه حقوق، عیدی و مرخصی های دوران اسارت آزادگان توسط دولت، تناقضاتی وجود دارد، چرا که محاسبه این حقوق، عیدی و مرخصی ها کاملا بر اساس حقوق روز آزادگان شاغل در نهاد ذکر شده بوده است، حال آنکه بر اساس گفته های خود دولت در مصاحبه ها مختلف، مبلغ در نظر گرفته شده برای پرداخت سنوات آزادگان، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بوده است که این مبلغ به هیچ وجه بر اساس حقوق روز نبوده است.

 

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان و بنا به اخبار رسیده، یکی از استانداری های کشور به آزادگان شاغل  در استانداری عیدی سنوات دوران اسارتشان را دو برابر محاسبه نموده و بر اساس آخرین عیدی دریافتی و به اصطلاح «به روز» به آن ها پرداخت نموده است؛ این استانداری بدون آن که به آزادگان شاغل در این نهاد اطلاعی دهد این کار را انجام داده است.

نکته جالب توجه آن جاست که این نهاد، در پرداخت حقوق آزادگان هم مرخصی های دوران اسارت را محاسبه کرده است و هم عیدی آنان در زمان اسارت را به آنان اعطا کرده است، حال آن که پرداخت اصل حقوق معوقه آزادگان که ناشی از ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان است همچنان در بلاتکلیفی مانده است.

در این میان نکته قابل تامل این است که دولت در مصاحبه هایی که پیش از این در خصوص پرداخت حقوق آزادگان داشته است، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان حقوق ماهیانه آزادگان در پرداخت سنوات دوران اسارت عنوان کرده است، مبلغی که به هیچ وجه متناسب با حقوق روز نیست. به نظر می رسد که دولت در خصوص پرداخت مطالبات آزادگان می بایست وحدت رویه داشته باشد و تناقضی در پرداخت های دولت به آزادگان وجود نداشته باشد.

نکته جالب توجه دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن نکته، این است که در محاسبه حقوق، عیدی و مرخصی های دوران اسارت آزادگان توسط دولت، تناقضاتی وجود دارد، چرا که محاسبه این حقوق، عیدی و مرخصی ها کاملا بر اساس حقوق روز آزادگان شاغل در نهاد ذکر شده بوده است، حال آنکه بر اساس گفته های خود دولت در مصاحبه ها مختلف، مبلغ در نظر گرفته شده برای پرداخت سنوات آزادگان، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بوده است که این مبلغ به هیچ وجه بر اساس حقوق روز نبوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، در این زمینه حجت الاسلام ابوترابی با جدیت پیگیر موضوع بوده و در صدد اصلاح آن در رایزنی با ریاست جمهوری بوده است، چنان که در این زمینه تعداد زیادی نامه و طومار که از سوی آزادگان به دفتر موسسه ارسال شده بود به ایشان تقدیم گردیده است.