اردوی یک روزه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان نهاوند برگزار شد

۱۳۹۷/۰۶/۲۲
اردوی تفریحی و سیاحتی بازدید از منطقه گردشگری غار علیصدر همدان با حضور ۶۰ نفر ازهمسران و فرزندان آزادگان به همراه همسران جانبازان ۷۰درصد شهرستان نهاوند برگزار شد.
، در روز چهارشنبه ۲۱شهریور ماه ۹۷ از ساعت ۸صبح   ۶۰نفر از همسران و فرزندان آزادگان به همراه همسران جانبازان ۷۰درصد این شهرستان در یک اردوی یک روزه از غار علیصدر همدان بازدید نمودند.
 
*ج/ایثار

 

اضافه کردن دیدگاه جدید