ابطال مصوبه بنیاد در خصوص فوق‌العاده ایثارگری

۱۳۹۸/۰۳/۱۳
رأی هیئت عمومی صادر شد؛

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌صورت ذیل صادر شد.

الف) با توجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت‌های مشمول اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ ۷/۲/۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که پرداخت فوق‌العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب) مفاد نامه شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره الزام‌آوری نیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویه کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیئت عمومی تشخیص نشد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی

 

توضیح مفاد رأی

براساس نامه‌های مذکور، مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به فرزندان ایثارگر شاغل در بانک ملت عنوان داشته که به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک‌های غیردولتی در شمول دستگاه‌های اجرایی قرار ندارند لذا در خصوص پرداخت فوق‌العاده ایثارگری الزام قانونی برای بانک ملت وجود ندارد. که نسبت به نامه‌های فوق به دیوان عدالت اداری شکایت شده و موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به صدور حکم مزبور و ابطال نامه مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید شده است و شرکت‌های مشمول اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند موظف‌اند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید