آیا بلایی بر سر اموال شرکت خودکفایی آزادگان آمده است؟

۱۳۹۵/۰۳/۱۲

 سوال: سرمایه ثبتی شرکت را ۶۰۰ میلیارد تومان دفتری عنوان کرده اند، در حالیکه از این مقدار ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد بورس شده و بر اساس آن ۱۵۳ میلیون سهم ۱۰۰ تومانی بین سهامداران توزیع گردیده؛ سوال این است، الباقی این اموال در کجا و در کدام برگه ها ثبت شده و چه بلایی بر سر این اموال آمده است؟

 

       جواب: تا آنجا که معلوم است، سرمایه ثبتی شرکت که در ترازنامه (دفتری) قید شده و به بورس ارایه شده است، همان ۱۵ میلیارد و خورده است. و تعداد سهام خودکفایی هم حدود ۱۵۳ میلیون سهم است.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت هم در سایت بورس موجود است. پس معلوم کنید که عدد ۶۰۰ میلیارد از کجا آمده و کجا ثبت شده؟

 

دوم اینکه؛ همه شرکت های حاضر در بورس قیمت دفتری سهامشان طبق قانون، یکصد تومان است و خودکفایی هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

سوم اینکه هر شرکت بورسی (سهامی عام) بازرس و حسابرس قانونی دارد که مورد وثوق سازمان بورس و وزارت دارایی است. کلیه عملیات شرکت هم باید در دفاتر قانونی ثبت شود و بازرس مکلف است در مجامع سالانه گزارش خود را به مجمع ارایه کند.

گزارش بازرس، ملاک درست یا غلط بودن عمل مدیران شرکت است.  

 

 

 

*ک/ خودکفایی آزادگان

اضافه کردن دیدگاه جدید