آزاده ای که به محض زیارت مرقد امام زبانش باز شد

۱۳۹۷/۰۴/۰۳

در خاطرات یکی از آزادگان دوران دفاع (محمد بندری) آمده است:وقتی به تهران آمدیم، به زیارت قبر امام خمینی(رحمة الله علیه) رفتیم. آن روز، یکی از برادران آزاده ما به نام "تقی"که در زمان اسارت، زبانش بند آمده و لال شده بود، به محض زیارتِ قبر حضرت امام، زبانش باز شد و فریاد زد : "الله اکبر! الله اکبر! ".

 

اضافه کردن دیدگاه جدید