آخرين تغييرات نقل‌ و انتقال دانشجويان اعلام شد

۱۳۹۱/۰۲/۱۱

آخرين تغييرات نقل‌ و انتقال دانشجويان اعلام شد

 

 

 

رييس سازمان امور دانشجويان با تشريح جديدترين تغييرات ايجاد شده در شرايط نقل‌ و انتقال دانشجويان، اظهار كرد: امسال تنها در يك نوبت و در ارديبهشت ماه ثبت‌نام از متقاضيان نقل و انتقال انجام مي‌گيرد و در اين زمينه متقاضيان بايد براي هر دو نيمسال تقاضاي خود را ارائه دهند.

دكتر محمود ملاباشي،‌ افزود: از آنجا كه اكثر دانشگاه‌‌ها براي پذيرش دانشجويان انتقالي با مشكلاتي مواجه هستند بنابراين ترجيح داده شد كه دانشجويان متقاضي در فرصت يك ماهه تقاضاي خود را براي هر دو نيمسال اعلام كنند.

 

ثبت‌نام نقل‌وانتقال تا آخر ارديبهشت ادامه دارد

 

وي با اشاره به شرايط قبلي ثبت‌نام براي نقل‌ و انتقال دانشجويي، اظهار كرد: تا پيش از اين دانشجوي متقاضي انتقال و يا مهماني بايد درخواست خود را با ذكر مورد در ارديبهشت ماه هر سال براي نيمسال اول تحصيلي و آبان ماه هر سال براي نيمسال دوم تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسليم مي‌كرد ولي از اين به بعد تنها در ارديبهشت ماه براي هر دو نيمسال تحصيلي ثبت‌نام انجام مي‌شود و درخواست دانشجويان هم براي نيمسال اول و هم دوم اعتبار دارد.

 

ثبت درخواست دانشجويان براي نيمسال اول و دوم اعتبار دارد

وي با بيان اينكه امسال براي نيمسال دوم ثبت‌نام مجدد نداريم، اظهار كرد: تنها موارد استثنايي كه در نيمسال دوم مراجعه مي‌كنند پيگيري خواهد بود.

 

مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نقل و انتقال و مهماني نداريم

رييس سازمان امور دانشجويان با بيان اينكه ثبت‌نام متقاضيان نقل‌وانتقال و ميهماني در مقاطع كارداني و كارشناسي تا آخر ارديبهشت ماه ادامه دارد، به ايسنا خاطر نشان كرد: در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نقل و انتقال و مهماني نداريم.

ملاباشي با اشاره به برخي ديگر از شرايط نقل‌و انتقال دانشجويان با تشريح بخشهايي از آيين‌نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره‌هاي كارداني، كارشناسي دانشگاه‌ها، گفت: اين آيين‌نامه به منظور تسهيل در مهماني و انتقال دانشجويان به ويژه دانشجويان دختر متقاضي به نزديكترين داشگاه محل زندگي تدوين شده است.

به گفته وي در اين آيين نامه دانشگاه‌ها و موسسات به هشت گروه دسته بندي شده‌اند و اين دسته بندي صرفا بر اساس فراواني تقاضاي مهماني و انتقال دانشجويان بوده و نشان دهنده اولويت يا برتري دانشگاه‌ها نيست.

 

محدوديتهاي نقل‌و انتقال

 

وي با بيان اينكه بر اساس اين آيين‌نامه انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پيام‌نور به دوره‌هاي روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از موسسات به دانشگاه‌ها ممنوع مي‌باشد، به ايسنا گفت: با اين حال انتقال به عكس يا از دانشگاه پيام نور به موسسات با رعايت مفاد اين آيين نامه بلامانع است.

رييس سازمان امور دانشجويان با بيان اينكه دانشگاه مبدا موظف است درخواست دانشجو را بررسي نموده و در صورت داشتن شرايط در نيمه اول خردادماه ريز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال كند، تصريح كرد: دانشگاه مقصد مكلف است حداكثر تا ۱۰ شهريور ماه نتيجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام كند.

 

در شرايط مساوي اولويت انتقال با دانشجويان دختر است

ملاباشي در خاتمه با بيان اينكه انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع تحصليي فقط يك بار مجاز است، گفت: در تمامي موارد ميهماني مبنا، ميهماني، ميهماني دائم و انتقال و غيره با شرايط مساوي اولويت با دانشجويان دختر مي‌باشد.