سیره ابوترابی ۱ چاپ دوم

سیره ابوترابی ۱ و۲  چاپ دوم

غلامعلی رجایی

انتشارات پیام آزادگان

«سیره‌ابوترابی» مجموعه دو جلدی است که به نوعی می‌توان آن را کامل‌ترین و صحیح‌ترین کتاب پیرامون

سیدآزادگان به شمار اورد. این کتاب با ویراست جدید به اهتمام غلامعلی رجایی به چاپ رسیده است.

 

مجموعه دوجلدی:۷۵۰۰۰ تومان

اضافه کردن دیدگاه جدید