ستارگان بهبهو

ستارگان بهبهو

محمد جواد اسکافی

انتشارات پیام آزادگان

«ستارگان بِهبَهوُ» خاطرات آزادگان بهبهانی است که با وجود رشادت و مقاومت در جبهه های جنگ به اسارت درآمدند

وبا صبر و ایستادگی در آنجا زندگی کردند. آزادگانی که تأثیرفرهنگی آن ها را در اردوگاه‌ها می‌توان در این کتاب مشاهده کرد.

 

۱۸۷۰۰ تومان

اضافه کردن دیدگاه جدید