به سمت پرواز

انتشارات پیام آزادگان

خاطره نگار : ابراهیم اعتصام

در چنيني شرايطي صدام حسين رئيس جمهور عراق با ظاهرشدن
در برابر دوربين هاي تلويزيون عراق با پاره كردن قرارداد ۱۹۷۵
الجزاير، آغاز تجاوز رژيم بعثي به خاك ايران را اعلام كرد.
حضرت امام فرمان دفاع را صادر كردند فرمودند: بر همه ما لازم
است و واجب شرعي است كه از اسلام دفاع كنيم، علاوه بر همه
اينها مساله اين نيست كه ما جنگ مي كنيم، ما دفاع مي كنيم. كسي
كه به ما حمله كرده و اين طور ويرانگري كرده است در كشورمان،
لازم است دفاع كنيم

 

برای تهیه این اثر ارزشمند با شماره ۸۸۸۰۷۰۴۶ واحد پژوهش موسسه پیام آزادگان تماس بگیرید.

اضافه کردن دیدگاه جدید