آبی تر از آسمان

انتشارات پیام آزادگان

به کوشش معاونت پژوهش موسسه فرهنگی پیام آزادگان

 

مبارز كه باشي فرقي نميكند، رژيم بعث باشد يا رژيم
پهلوی يا استکبار جهاني... اصلاً طاغوت، طاغوت است. وقتي
نوجواني طاغوت ستیزیاش را از اوان نوجواني به مدت ۱سال
زير شکنجه در زندانهای رژيم پهلوی سپری كند، دور از ذهن
به نظر نميرسد كه تقديرش او را برای روزهايي سختتر و
نفسگیرتر، در زنداني مخوفتر انتخاب كند....
» حسن حسینزاده موحد « مبارز خستگي ناپذير مرحوم
در دوران زندان از محضر آيتالله طالقاني، آيتالله رباني
شیرازی، حجتالاسلام حقاني و آيتالله سعیدی نه فقط درس
علوم ديني، بلکه درس زندگي و ايستادگي آموخت...
شهید حسینزاده، آن وقتي كه فرياد آزادی خواهي مردم
به اوج رسید و شکوفههای پیروزی در حال به بار نشستن بود
از زندان آزاد شد و به خیل مبارزان تأثیرگذار پیوست...
اين مبارز و مجاهد والامقام در جنگ تحمیلي عراق علیه
ايران به جبهههای دفاع مقدس پیوست و در عملیات كربلای
۵ ، وقتي كه به شدت مجروح بود، در ناگزيری شرايط به
اسارت نیروهای عراقي درآمد و سالها مقاومت و ايستادگي را
در غربت زندگي كرد......

برای تهیه این اثر ارزشمند با شماره ۸۸۸۰۷۰۴۶ واحد پژوهش موسسه پیام آزادگان تماس بگیرید.

اضافه کردن دیدگاه جدید