ياد مقدس امام حسين(ع)

ايمان به خدا تا انداز‌ه‌اي مي‌تواند در جانبداري از حق در اين مشكلات زندگي و در اين رودررويي‌‌ها، انسان را حفظ كند. بعد از ايمان به خدا، ياد مقدس امام حسين(ع) در عاشورا به انسان نيرو مي‌دهد و انسان را از خواب غفلت بیرون می‌آورد و مي‌گويد: امام تو، حجت خدا، ديدي چه کار كرد؟ و در رويارويي با باطل چگونه از خودگذشتگي نشان داد؟ و چگونه چهره نوراني آن حضرت از آن درياي پرغوغاي خون لحظه به لحظه برافروخته‌ مي‌شد؟ ديدي كه شهادت طفل حسين(ع) كمترين اثر منفي در چهرۀ پاك آن حضرت نبخشید؟ تو هم در زندگي مردانه راه برو. راهرو آن حضرت باش و در مقابل مشكلات، سرسختانه مقاوم باش و روحيه‌بلند خويش را از دست مده. اين درسي است كه حسين(ع) به ما مي‌دهد و گاهي كه نام حسين(ع) برده مي‌شود، ‌اين درس همه وجود ما را متوجه خود مي‌كند.

اضافه کردن دیدگاه جدید