توصیه به روحانیون اسیر

 

یک روز وقتی حاج آقا ابوترابی به من رسید  گفت «ویژگی مادر این است که هیچ وقت از بچه‌اش رنجیده نمی‌شود. هر چند بچه برخورد خوبی با مادرش نداشته باشد. روحانیون آزاده در اردوگاه‌ها، باید مثل مادر با اسرا رفتار کنند».[۱]

 

راوی: علی اصغر صالح‌آبادی.

اضافه کردن دیدگاه جدید