توسل به اهل بیت

۳۱ نفر بوديم كه ما را آوردند به اردوگاه «۵ بي» كه جزو اردوگاه صلاح‌الدين بود. چند نفرمان كه روحاني بوديم، رفتيم پيش حاج‌آقا. آقاي جمشيدي گفت «حاج‌آقا، ما توي همة اردوگاه‌ها از راهنمايي‌هاي شما استفاده كرد‌‌‌يم. شايد دوباره از هم جدامون كنن. اگر ممكنه اصل برنامه‌هاتون و شيوة اجراش‌ رو برامون توضيح بدين تا براي آينده استفاده كنيم». حاج‌آقا نيم ساعتي برامان حرف زد. اصل صحبتشان توسل به اهل بيت بود. مي‌گفت «هرجا گير كرديد، به اهل بيت توسل كنيد. حتماً كارتون درست مي‌شه». منبع:کتاب حجت اسلام

اضافه کردن دیدگاه جدید