ام‌‌الائمه‌

 

 

‌‌خداوند به‌ آبروي‌ ائمه ‌اطهار، به‌ خصوص‌ فاطمه‌اطهر، همة شما را از پيروان‌ حقيقي‌ آن‌ حضرت‌ محسوب‌ بدارد. سورة شريف‌ كوثر شأن‌ نزولش‌ درباره‌ حضرت‌ فاطمه(س)  است. دشمنان‌ به‌ پيامبر طعن‌ مي‌زدند كه‌ براي‌ ادامة راه‌ شما كسي‌ نيست‌ و اين‌ مكتب،‌ ديگر تداومي‌ نخواهد داشت. خداوند فاطمه‌(س) را به‌ پيامبر(ص) عطا كردند.

‌‌پروردگار عالم‌ مي‌فرمايد: «ما خير كثير به‌ تو داديم». اين‌ دل‌ بستگان‌ به‌ دنيا و غافلان‌ از حقايق‌ دنيا، از حضرت‌ زهرا(س) چيزي‌ نمي‌دانند. حضرت‌‌زهرا، كوثر حقيقي‌ است. «فَصلِّ‌ لِربِّك». چرا كه‌ هدفت‌ و مكتبت‌ به‌ وسيلة اين‌ هديه‌ تداوم‌ خواهد داشت‌ و آثاري‌ از دشمنانت‌ باقي‌ نخواهد ماند. حضرت‌ زهرا(س) ام‌‌الائمه‌ گشت‌ و ام‌‌ابيها شد. چه‌ عظمتي‌ و چه‌ شكوهي‌ در پيشگاه‌ حق‌ دارند! خيلي‌ مقام‌ والايي‌ است. عظمتي‌ كه‌ قابل‌ تصورمان‌ نيست. علت‌ و سبب‌ اين‌ مقام‌ شامخ‌ جز به‌ خاطر عظمت‌ روحي‌ فاطمة زهرا(س) نيست.

‌‌در روايت‌ هست‌ كه‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌(ص) هر وقت‌ پيش‌ حضرت‌ فاطمه(س) مي‌رفتند، او را به‌ آغوش‌ مي‌كشيدند. عايشه‌ در اعتراض‌ گفت: «ايشان‌ صاحب‌ شوهر و فرزند هستند، خوب‌ نيست». حضرت‌ فرمودند: «من‌ بوي‌ بهشت‌ را از فاطمه‌ استشمام‌ مي‌كنم».

‌‌حضرت‌ فاطمه‌، سيدة نساء است. با مريم‌ قابل‌ مقايسه‌ نيست.

‌‌در روايت‌ است‌ كه‌ ملائكه آسمان‌ در هنگام‌ عبادت‌ فاطمه(س) بزرگ‌ترين‌ آرزويشان‌ اين‌ بود كه‌ در حضور ايشان‌ حاضر و از نورانيت‌ ايشان‌ بهره‌مند شوند. حضرت‌ فاطمه‌ تنها بانويي‌ است‌ كه‌ به‌ مقام‌ عصمت‌ رسيد. هم‌ معصوم‌ بود و هم‌ مادر دوازده‌ امام‌ معصوم. نه‌ مادري‌ كه‌ فقط‌ سمت‌ مادري‌ داشته‌ باشد. ائمه طاهرين‌ در مقابل‌ او احساس‌ كوچكي‌ و فروتني‌ مي‌كردند. ‌‌در روايت‌ است‌ كه‌ حضرت‌ امام‌ صادق‌(ع)  در حال‌ طواف‌ خانة كعبه‌ بودند و مي‌فرمودند: «يا فاطمة اغيثينا». سؤ‌ال‌ شد از اين‌ جريان. حضرت‌ فرمودند: «به‌ آبروي‌ فاطمة ‌اطهر مي‌خواهم‌ كسب‌ آبرو كنم». ‌‌روزي‌ آقا امام‌ جواد(ع)  روي‌ زمين‌ دست‌ مي‌كشيدند و با زمزمه‌ و اشك‌ از حضرت‌ طلب‌ ياري‌ مي‌كردند و اشك‌ و گِل‌ بود كه‌ مخلوط‌ مي‌شد.

‌‌در روايت‌ است‌ كه‌ ائمه معصومين‌ از صحيفة مادرشان‌ مطالبي‌ نقل‌ مي‌كنند. اين‌ صحيفه‌ به‌ دست‌ هيچ‌‌كس‌ نرسيده‌ است. با توجه‌ به‌ اين‌ مسأله‌ معلوم‌ است‌ كه‌ اين‌ صحيفه‌ از وديعه‌هاي‌ پر ارزش‌ بوده‌ كه‌ جز ايشان‌ هيچ‌‌كس‌ از آن‌ اطلاع‌ ندارد. ائمه‌ از آن‌ روايت‌هايي‌ نقل‌ مي‌كنند؛ يعني‌ فاطمه‌ حقايقي‌ به‌ دستش‌ رسيده‌ است‌ كه‌ ما از طريق‌ او به‌ آن‌ دست‌ داريم.

‌‌ائمة معصومين‌ بابي‌ هستند كه‌ از اين‌ طريق، رحمت‌ الهي‌ شامل‌ ما مي‌شود و از آن‌ كسب‌ مي‌كنيم‌ و فاطمه‌(س) بابي‌ بوده‌ كه‌ ائمه طاهرين‌ از اين‌ طريق‌ حقايقي‌ به‌ دستشان‌ آمده‌ است.

‌‌خوب‌ است‌ اين‌جا جرياني‌ را نقل‌ كنم. شخصي‌ در ايران‌ ـ كه‌ دندانساز فوق‌‌العاده‌اي‌ بود ـ به‌ خانة خدا مشرف‌ شد. مي‌گفت: سر قبر حضرت‌ رسول‌(ص) رسيدم‌ و شروع‌ به‌ گريه‌ كردم‌ و درخواست‌ مشخص‌ شدن‌ قبر حضرت‌ فاطمه‌ را از ايشان‌ كردم، تا اين ‌كه‌ به‌ همان‌ حال‌ خواب‌ رفتم. به‌ من‌ گفته‌ شد كه‌ بين‌ منبر و محراب‌ است.

‌‌شخصي‌ در مشهد بود. ايشان‌ اهل‌ ذكر و دعا بودند. سال ‌۴۱ تعريف‌ مي‌كرد: آن‌‌موقع‌ من‌ شاگرد قناد بودم. روزي‌ ديدم‌ استاد به‌ من‌ نگاه‌ مي‌كند و به‌ من‌ ظنين‌ شده‌ بود كه‌ مقداري‌ پول‌ را من‌ دزديده‌ام. بغض‌ گلويم‌ را گرفت‌ و يكسره، بدون‌ كفش‌ و سراسيمه‌ پيش‌ قبر مولا علي‌ بن‌ موسي‌‌الرضا رفتم‌ و حضرت‌ را به‌ مادرشان‌ زهرا قسم‌ دادم. يك‌دفعه‌ ديدم‌ كه‌ صحن، آرام‌ به‌ نظر مي‌رسد. در همان‌ حال‌ استاد را ديدم‌ كه‌ آمد و گفت: پول‌ را پيدا كردم.

‌‌آري‌ «انا اعطيناك‌ الكوثر». خداوند به‌ عزت‌ فاطمه‌اطهر و بي‌‌بي‌ دو عالم، همة شما را از متوسلين‌ به‌ ساحت‌ مقدسشان‌ محسوب‌ كند تا از درياي‌ فيضشان‌ بهره‌مند گرديد.

‌‌خداوند يار و نگهدارتان‌ باد! و همچنين‌ بدانيد كه‌ بزرگان‌ به‌ بزرگي‌ نرسيدند جز با توسل‌ به‌ آن‌ حضرت.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید