شیرینی تولد صدام چه بود؟

تولد صدام حسین بود و عدنان خیرالله قسم خورده بود که ظرف ۴۸ ساعت، فاو را پس خواهد گرفت و این خبر را به عنوان شیرینی تولدش برایش پیشکش می فرستد اما غافل از آنکه با شیردلانی مانند علی و دیگر بچه ها روبرو بود.

 

 

علی که از این موضوع آگاه شده بود، پیش از شروع عملیات، دقایقی برای بچه ها سخنرانی کرد و گفت: امشب تولد صدام است و ما باید جشن مفصلی برای او بگیریم و قبل از آنکه عدنان بخواهد خوش رقصی کند، ما شیرینی خود را برای تولدش بفرستیم.

 

 

شور و شوق نیروهای آماده به رزم را فرا گرفت، عملیات صاحب الزمان (عج) آغاز شد و بچه ها کاری کردند کارستان و خطوط نیروهای عراقی را در کارخانه نمک، کنج جاده فاو بصره شکستند تا شیرینی مفصلی برای شب تولد صدام تدارک ببینند.

 

 

عدنان خیرالله، پسردایی و برادر زن صدام و وزیر دفاع عراق که مخ نظامی رژیم بعث در جنگ با ایران بود.

 

شهید علی چیت سازیان فرمانده اطلاعات عملیات لشکر ۱۳۲ انصارالحسین (ع) که در چهارم آذرماه سال ۶۶ در گامو به شهادت رسید. این لشکر متشکل از نیروهای استان همدان بود.

 

 

برگرفته از خاطره علیرضا رضایی فرد، از همرزمان شهید.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید