سخنان امام خمینی(ره) درباره اسرای جنگی

من سفارش می کنم تمام کسانی را که این اسرا در اسارت آنها هستند، به حسن سلوک و به رفتار انسانی ، و همان اند اینها برای شما. و البته الان در دست آنها اسلحه نیست. و من اعلام می کنم که هرکس از افرادی بر ملت ما وارد بشود مثل سایر افرادی که هستند، آنها در پناه اسلام محفوظ هستند.

 

 

صحیفه نور جلد: ۶، صفحه: ۱۲۶

افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار می گیرند، هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان که ست اسلامی به اسیران محبت و مهربانی کنید؛ و البته دولت اسلامی به موقع آنها را محاکمه و عدالت را مورد آنها اجرا خواهد کرد.

صحیفه نور جلد:۱۱، صفحه:۷۹

(حضرت آیت الله، در ازای آزادی اسرای زن و سیاهانی که دستور فرمودید، شما چه انتظار از دولت آمریکا دارید؟)

ما آزادی زن ها را و آزادی سیاها را برای این قائل شدیم که زن ها در اسلام یک احترام ویژه دارند و سیاهپوستان هم تحت فشار آمریکا بودند و ظلم بر آنها شده است.

 

صحیفه نور جلد:۱۳، صفحه: ۲۵۶

سپاه، بسیج سلحشور، قدرت عظیمی است منسجم، و چون سد آهنین در مقابل همه قدرنمندان ایستاده است. و چون خدای متعال و اسلام و قرآن کریم انگیزه نبردشان و شهادت و وصول به حق آرمان شان است، پیروزی با آنان است. و ملت شریف ما در عین حال که براساس تعلیمات اسلام، صلح جو و عدالتخواه است با اسرای خود آنچنان مردانه و اسلامی رفتار می کند که با جوانان ملت خود؛ ولی برخوردشان با مخالفان اسلام و مهاجمان به کشور اسلامی خود کوبنده و شدیدالقوا و افتخارآفرین می باشد و ما و شما دیدیم که در این جنگ تحمیلی که مخالف با میل آنان بود چطور به خصم خیره سر فهماندند که در میدان نبرد، رزمندگان شیردلی هستند که بر نیروهای شیطانی آنان چون عقاب حمله آردند و جوانان آنان از هیچ قدرتی هراس ندارند.

 

صحیفه نور جلد: ۱۳ صفحه:۵۱۱

اگر ما تربیت بشویم، و بحمدالله ملت ما تحولی حاصل کرده است و مقدمه این است که تربیت آخر هم بشود، با همه اشخاصی که با ما هم حتی مخالف هستند به طور انسانیت عمل می کنیم. چنانچه الان می بینید که ارتش ما و پاسدارهای ما با این اسرایی که آوردند، به طور انسانیت عمل می کنند و باید بیشتر عمل کنند.

من سفارش می کنم تمام کسانی را که این اسرا در اسارت آنها هستند، به حسن سلوک و به رفتار انسانی ، و همان اند اینها برای شما. و البته الان در دست آنها اسلحه نیست. و من اعلام می کنم که هرکس از افرادی بر ملت ما وارد بشود مثل سایر افرادی که هستند، آنها در پناه اسلم محفوظ هستند.

ولی ما اینقدر ساده اندیش نیستیم که کسانی که اسلحه دارند و اتاق جنگ دارند آنها را هم وارد بکنیم در بین کشور خودمان و شغل به آنها بدهیم و یا معلم شان کنیم و یا در وزارتخانه ببریم. اسلحه داشتن دلیل بر خیانت است و توطئه. اسلام خیانتکار را تأدیب می کند و کسانی که توطئه گرند از تهران بیرون می کند. ما نه آن طور هستیم که اگر توبه کار بشوند و سلحه را زمین بگذارند و بیایند، آنها را نپذیریم.

اگر هر یک از جیش عراق که به روی ما اسلحه کشیده است اسلحه را کنار بگذارد و پناه بیاورد به مملکت اسلامی ما، آنها را مثل مهمانان عزیز می پذیریم و هرکس از این جناح های داخلی که تا حالا شرارت کردند و مشغول شرارت اند دست بردارند و اسلحه را کنار بگذارند و در دامن ملت وارد بشوند آنها را می پذیریم. و هرکس اسلحه در دست اوست مثل جیش صدام حسابش می کنیم.

الان این اشخاصی که اسیر مملکت اسلامی هستند اینها اسلحه ندارند، و اینها باید به طور انسانی، به طور خوب با آنها رفتار بشود که می شود. لکن در عراق آن دستگاه های تبلیغاتی عراق که هر روز دروغ می گوید، راجع به این هم دروغ پردازی می کند که نه ، اشخاصی که اسیر می شوند با آنها چه می کنند و چه می کنند.

در صورتی که این حرف دروغ است و مملکت ما این اسرا را به طور انسانی، به طور اسلامی، به طور خوب با آنها رفتار می کند و پذیرایی از آنها می کند. و هر کس که می خواهد بیاید، از دنیا بیایند ببینند که چه می کنند اینها. البته تبلیغات سوء زیاد است و ما باید احتراز کنیم از کارهایی که تبلیغات سوء در آنها کارها بهانه پیدا می کند.

اضافه کردن دیدگاه جدید