حدیث روز

امام علی علیه السّلام فرمودند:      

 

هیچ بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد٬ تا دروغ را- شوخی باشد یا جدّی- مطلقاً ترک کند.   اصول کافی٬ج٢/ص٣۴٠ ٬ حدیث ١١.

اضافه کردن دیدگاه جدید