سخن روز

شب اول ماه شعبان بر اساس آنچه که از مطالب نقل شده از حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار (ع) به دست ما رسیده، اعمال متعددی دارد.   شعبان ماه بسیار شریفى است و به حضرت سید انبیاء...

صفحات