گفتگو

حاج آقا ابوترابی روحانی از دنیا بریده ای بود که تمام اوقات خود را به عبادت و حل مشکلات آزادگان می گذراند

علی هادی از رزمندگان دفاع مقدس، برای بار دوم به جبهه اعزام شد و در عملیات خیبر شرکت کرد که در اسفندماه سال ۶۲ در حین این عملیات، اسیر شد. به گفته خودش دقیقاً شش سال و شش ماه در اردوگاه موصل اسیر...

آزادگان در طول دوران دفاع مقدس با تحمل شكنجه و سختي‌هاي فراوان به يكي از نمادهاي مقاومت و ايستادگي در تاريخ ايران تبديل شده‌اند...

امیر سرتیپ دوم آزاده - جانباز حسین یاسینی از پیشکسوتان و فرمانده هان دوران دفاع مقدس گفت: شکنجه های روحی و جسمی که دشمن روی اسرای ایرانی انجام می داد- به ویژه اسرایی که به نوعی مغایر با تدابیر و...

حتی دشمن هم با آن درنده خویی، بر کرامت و شخصیت حاج آقا ابوترابی اظهار ارادت می کرد

حاج آقا ابوترابی برای اسرا همچون ید بیضا حضرت موسی بود

دوران اسارت يادآور مظلوميت، غربت و صبر و استقامت آزادمرداني است كه ساليان سال زندگي خود را در اسارت دشمن بوده و با صبر و شكيبايي خود، سرمشق آزادي و آزادگي قرار...

 به مناسبت رونمایی از کتاب "یک  به علاوه پنج" به...

صفحات