گفتگو

س: «آقای درویشی ابتدا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید در کدام اردوگاه عراق اسیر بودید، مقداری از خودتان بگوئید»ج: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدالله‌رب‌العالمین ، بنده درویشی هستم از خوزستان...
گفتگو با آزاده‌ای که کتاب یکی از مهمترین کتاب‌های دفاع مقدس است/آهای ناصر! این را ببرید تکریت   «نامه‌های فهمیه»، «دا»، «بابانظر» و ... تعدادی از کتاب‌هایی هستند که...

صفحات