هیئت

اولین اردوی ویژه همسران و دختران ازاده شیرازی در منطقه چله گاه شهرستان سپیدان در تاریخ ۵ شهریور ماه [[{"fid‏":"33775","view_mode":"default","fields":{"format":"default","...
[[{"fid‏":"33769","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":false,"field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":false},"type":"media","field_deltas.‎.‎.‎
همایش دیدار باغرود نیشابورهمایش آزادگان خراسانالان مراسم روایتگری وجنگ[[{"fid‏":"33765","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]‪":false,"‬...
دیدار اعضای جلسه قرآن آزادگان کرمان از دختر آزاده شهید اسدالله الله وردی تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷[[{"fid‏":"33758","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value...
 برگزاری گردهمایی آزادگان استان خراسان رضوی و یادواره شهدای غریبگردهمایی آزادگان استان خراسان رضوی و یادواره شهدای غریب در اردوگاه شهید رجائی باغرود نیشابور برگزار می شود. به...
نشست صميمي رئيس شورای اسلامی فریدونکنار با مسئول اجرایی هیئت فرهنگی مذهبی آزادگان شهرستان فریدونکنار و رئیس ، معتمدين بنياد شهيد و امور ایثارگرن شهرستان فريدونكنار در روز سه شنبه مورخه  ۷ / ۶/...
 تجدید  پیمان  با  آرمانهای  والای  شهدا  با  حضور  و  گلباران  قبور  شهدا  گمنام  در  دانشگاه رفسنجان کرمان[[{"fid...
گردهمایی آزادگان شهرستان دزفول [[{"fid‏":"33739","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":false,"field_file_image_title_text[und][0]‎[value...
دیدار نماینده موسسه پیام آزادگان بامعاون اداره کل بنیادشهید استان گلستان اقای خسروی درخصوص وام مسکن برای چندتن ازآزادگانی که بنابه دلایلی فاقد مسکن ومستأجر هستندکه ایشان قول مساعددادند۹۶/۵/۷[[{"...
جلسه قرآن آزادگان کرمان منزل برادرآزاده علی محمدی تاریخ ۱۳۹۶/۶/۶ [[{"fid‏":"33733","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]‪":false,"‬...

صفحات