از نگاه یاران

 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان...
 داستان یازدهم این کتاب با عنوان « تونل وحشت » در «شب های بی آسمان(۱۱)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان دوازدهم با عنوان « خمینی رهبر» تقدیم شما عزیزان می شود: [[{"fid...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی...
در بسیاری از خاطرات منسوب به بزرگان جنگ گفته می‌شود که صدام برای دستگیری یا کشتن فلان رزمنده در زمان جنگ تحمیلی جایزه بزرگی تعیین کرده که متاسفانه هیچ سند مستدلی برای این ادعاها موجود نیست؛ ولی اخیرا...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان...
داستان دهم این کتاب با عنوان « سیاه چال وگندم بلال  » در «شب های بی آسمان(۱۰)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان یازدهم با عنوان « تونل وحشت » تقدیم شما عزیزان می شود:تونل وحشتگمان...
داستان نهم این کتاب با عنوان « سرباز گیری بعثی ها  » در «شب های بی آسمان(۹)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان دهم با عنوان « سیاه چال و گندم بلال » تقدیم شما عزیزان می شود:...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی...
داستان هشتم این کتاب با عنوان « الموت » در «شب های بی آسمان(۸)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان نهم با عنوان « سرباز گیری بعثی ها » تقدیم شما عزیزان می شود: [[{"fid":"21000","...
 داستان هفتم ین کتاب با عنوان « اقتصاد ایران » در «شب های بی آسمان(۷)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان هشتم با عنوان « الموت » تقدیم شما عزیزان می شود: [[{"fid":"20992...

صفحات