از نگاه یاران

داستان های بیستم و بیست و یکم این کتاب با عناوین « قاشق و چنگال، کینه ی شتری » در «شب های بی آسمان(۱۶)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان بیست و دوم با عنوان « گروه ضربت » تقدیم شما عزیزان می...
داستان نوزدهم این کتاب با عنوان « جدال با بلندگوها » در «شب های بی آسمان(۱۵)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان بیستم و بیست و یکم با عناوین « قاشق و چنگال، کینه ی شتری » تقدیم شما عزیزان می...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی...
 داستان شانزدهم تا هجدهم این کتاب با عنوان های « نگاه کردن ممنوع، بوی بد، احترام آبکی » در «شب های بی آسمان(۱۴)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان نوزدهم با عنوان « جدال با بلندگوها...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی...
داستان سیزدهم تا پانزدهم این کتاب با عنوان های« زخم معجزه، کلیه کشی، قطع نخاع» در «شب های بی آسمان(۱۳)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان های شانزدهم تا هیجدهم با عنوان های « نگاه کردن ممنوع...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی...
 داستان دوازدهم این کتاب با عنوان « خمینی رهبر » در «شب های بی آسمان(۱۲)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان های سیزدهم تا پانزدهم با عنوان های « زخم معجزه، کلیه کشی، قطع نخاع » تقدیم...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان در راستای ترویج فرهنگ آزادگی و هم افزایی با رسانه های فعال در این عرصه به باز نشر خاطرات آزادگان از تارنمای تاریخ شفاهی ایران وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات...

صفحات