آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان ضایعه درگذشت فرزند آزاده بهرام طالقانی را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای ایشان ، علو درجات...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، حاج مجید شیر آقا به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت به جامعه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز حاج عباس بابایی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،متاسفانه با خبر شدیم یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز اسماعیل امین زاده دزفولی از استان اصفهان چندین ماه پیش آسمانی شد و به خیل دوستان...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز علی دهقان آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت به...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز حاج عباس بابایی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز امیر شیروانی فیل آبادی از استان چهار محال بختیاری آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانبازشکرا.. حاجب از استان خوزستان ،آبادان آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانبازحاج علیمراد مهربان از استان کرمانشاه آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز محمدرضا شجاعی ازتربت حیدریه آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان،...

صفحات