آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان: سردار نصیری در دیدار با خانواده شهید آزاده بهروز ترکاشوند از آزادگان کمپ ۱۰ رمادی با اشاره به اینکه  شهید ترکاشوند در جوانی لذت های دنیوی را برای حمایت...
انالله واناالیه راجعونپایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت اخوی بزرگوار برادرآزاده و جانباز حاج محمد حمید دعوت حق را لبیک گفته  و به سرای باقی شتافته اند...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت پدر بزرگوار برادرآزاده و جانباز حاج ناصر روحانی مهر دعوت حق را لبیک گفته و دار فانی را وداع نموده اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با...
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با کمال تاسف و تاثر، حاجیه خانم مرضیه الهی همشیره محترمه آزاده سرافراز حاج رضا الهی از اعضای هیئت آزادگان شرق تهران، روز جمعه ۲۸ آبان ۹۵...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر آگاهی یافت که اخوی گرامی برادر آزاده سیدعلی حسینی دعوت حق را لبیک گفته و دار فانی را وداع نموده اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان این ضایعه...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر آگاهی یافت که والده بزرگوار برادر آزاده و جانباز حاج علی صادقیان دعوت حق را لبیک گفته و دار فانی را وداع نموده اند.موسسه فرهنگی هنری پیام...
[[{"fid‏":"21167","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"306","width":"408","class":"media-element file-default"}}]] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان،...
[[{"fid‏":"20972","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"337","width":"600","class":"media-element file-default"}}]]مرحوم حاج علی اکبر مزیدهابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی...
[[{"fid‏":"20917","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"566","width":"399","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاسف و...
به گزارش پایگاه رسانی پیام آزادگان ، جانباز وآزاده سرافراز محمد علی حاجی عابدی از عالم خاکی به ملکوت پرکشید و به یاران شهیدش پیوست.براساس این گزارش، مراسم هفتم درگذشت این جانباز و آزاده گرانقدر...

صفحات