آزادگان متوفی

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت پدر بزرگوار برادرآزاده و جانباز عباس مرادی در زاهدان دعوت حق را لبیک  و دار فانی را وداع  گفته اند. [[{"fid...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت جانباز و آزاده سرافراز نبی عزیزی و همسرمحترمه ایشان لیلا محمودی دعوت حق را لبیک  و دار فانی را وداع  گفته اند.طبق...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت پدر بزرگوار برادرآزاده و جانباز حاج اسماعیل نفر دعوت حق را لبیک  و دار فانی را وداع  گفته اند.مراسم سوم آن...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر فراوان، آزاده سرافراز دفاع مقدس حاج علی فرجی، از شهرستان بهار استان همدان به یاران شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان این ضایعه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر فراوان، آزاده سرافراز دفاع مقدس هاشم عاشوری، از شهرستان ملایر به یاران شهیدش پیوست.طبق اطلاع واصله، مراسم تشییع و ترحیم این...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان با تاسف و تاثر فراوان آگاهی یافت، اخوی بزرگوار آزاده خوزستانی حاج حمید میاح دارفانی را وداع گفته اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با تقدیم مراتب همدردی وعرض...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان با تاسف وتاثر فراوان آگاهی یافت، اخوی بزرگوار آزاده خوزستانی حاج محمد عبدالهی دارفانی را وداع گفته اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با تقدیم مراتب همدردی وعرض...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان با تاسف وتاثر فراوان آگاهی یافت، اخوی بزرگوار آزاده خوزستانی رضا خلیلی دارفانی را وداع گفته اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با تقدیم مراتب همدردی وعرض...
[[{"fid‏":"24752","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":false,"field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":false},"type":"media","field_deltas.‎.‎.‎
[[{"fid‏":"24659","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0]‎[value]":false,"field_file_image_title_text[und][0]‎[value]":false},"type":"media","field_deltas.‎.‎.‎

صفحات