آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانبازحاج سیروس رضایی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست. موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز سرافراز  محمد علی واحدیان از اردکان یزد آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز سرافراز  امیر ارسلان بیگوند از شهرستان سُنقُر استان کرمانشاه  آسمانی شد و به...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز سرافراز حبیب‌اله بهرامی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.  ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز اسماعیل بلوچ قرائی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.  موسسه فرهنگی هنری پیام...
آزاده سرافراز محمدرضا علی محمدزاده از آذربایجان شرقی دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یدالله شریفی" آزاده، جانباز ۴۰ درصد و پاسدار پیشکسوت شهرستان کوثر شامگاه روز، پنجشنبه ۱۴ دیماه به علت بیماری به دیدار همرزمان شهیدش شتافت.شادروان...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز حاج حسن محامی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست. [[{"fid‏":"31158","view_mode":"...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز  سید محمد حسینیون  آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز  سیروس غفاری آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام...

صفحات