آزادگان متوفی

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت پدر بزرگوار برادرآزاده و جانباز حاج حسین خورشیدی دعوت حق را لبیک  و دار فانی را وداع  گفته اند.مراسم سوم آن مرحوم،...
 [[{"fid‏":"22230","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"640","width":"640","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با...
 [[{"fid‏":"22174","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"438","width":"650","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان اطلاع یافت  آزاده ای دیگر، حبیب الله  گرگیج آزاده ی سرافراز آزادشهراستان گلستان به یاران شهیدش پیوسته است. موسسه فرهنگی...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت که والده مکرمه برادر آزاده یحیی صابری دعوت حق را لبیک گفته و به سرای باقی شتافته اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان فقدان...
  پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان اطلاع یافت علی احمدی  آزاده ای سرافراز از استان بوشهر همزمان با شهادت امام رضا(ع) دار فانی را وداع گفته و به یاران شهیدش پیوسته...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت که والده بزرگوار برادر آزاده و جانباز نادر ناظمی عضو هیئت مذهبی آزادگان شهرستان خوی، در شب شهادت امام رضا(ع) دعوت حق را لبیک گفته و به سرای...
[[{"fid‏":"21552","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"389","width":"561","class":"media-element file-default"}}]] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، ...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثرفراوان آگاهی یافت که والده بزرگوار برادر آزاده  حاج علی علیلو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دعوت حق را لبیک گفته و به سرای باقی شتافته...
انالله واناالیه راجعونپایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت جوان ناکام یعقوب قنبرپور  فرزند برومند برادرآزاده و جانباز بهروز قنبرپور در سانحه  دلخراش برخورد...

صفحات