آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، آزاده و جانباز سرافراز و مجاهد رنج کشیده حاج کریم یزدی نژاد  به یاران شهیدش پیوست. هم زمان با ایام فاطمیه و شهادت بی بی دوعالم حضرت...
آزاده سرافراز حاج حبیب سبزی دارفانی را وداع کرد و به یاران شهیدش پیوست 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت  آزاده سرافراز امیر سرتیپ محمد حسین انصاری آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.  مراسم...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت  آزاده سرافراز حاج حسین خیرگان آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.  موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت  آزاده سرافراز حاج علی فاتحی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.  موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، حسین قاسمی مسئول فراوری اعضاء در استان یزد گفت: بیست و هفتمین اهداء عضو در سال ۹۶ با ایثار و فداکاری مرحوم سید اصغر میری عقدا جانباز آزاده و فداکار...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، ▪️یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت  آزاده سرافراز عباس عرب کرمانی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت  آزاده سرافراز مرتضی میرزاخانلو  آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.  ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانبازحاج سیروس رضایی آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست. موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز سرافراز  محمد علی واحدیان از اردکان یزد آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست...

صفحات