آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، علی صفری سرکله  به دیار باقی شتافت.  موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان،...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، قاسم جاویدان از شهرستان مهاباد  به دیار باقی شتافت. فرزند ایشان از تمامی آزادگان و...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز محمد جعفر رستگاری از آزادگان اردوگاه تکریت آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، مجتبی شاهی از آزادگان کمپ ۱۰ رمادی و آشپز کمپ ۱۰ بر اثر تصادف به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، معلم قرآن حاج شاهرخ حمامی (آسیم)  به دیار باقی شتافت. موسسه فرهنگی هنری پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، رحمت الله حیدری از آزادگان اصفهان دار فانی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست. موسسه...
 انا لله و انا الیه راجعون  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،   متاسفانه باخبر شدیم  فرزند جانباز و آزاده علیرضا بساکی به دیار باقی شتافتند....
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، جواد شوندشت از آزادگان بندر انزلی دار فانی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.محل اسارت ایشان...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، حاج محمد رضا حاج ملک از کرمان دار فانی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.ایشان از آزادگان ۷...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، سعادت کاظمی‌ از شهرستان ماسال پس از چندین سال درد و رنج بیماری و در کما بودن، ساعت ۱۲ شب، ۱۶ تیرماه...

صفحات