آزادگان متوفی

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر فراوان امروز یکشنبه ۵ دی ماه ۹۵ اطلاع یافت حاج محمد فرخی آزاده سرافراز دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفته و به یاران شهیدش پیوسته است.مراسم...
 [[{"fid‏":"22635","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"600","width":"600","class":"media-element file-default"}}]] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافت رضا رضایی آزاده سرافراز دفاع مقدس از استان فارس دعوت حق را لبیک گفته و به یاران شهیدش پیوسته است.این آزاده فقید، اهل ارسنجان...
[[{"fid‏":"22625","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"967","width":"600","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر...
 [[{"fid‏":"22613","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"504","width":"708","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،...
با تاسف و تاثر فراوان مطلع شدیم، محسن بهشتی پور اخوی کوچک تر برادرعزیزمان آزاده دکتر حسن بهشتی پور بر اثر سکته مغزی دارفانی را وداع گفته اند. موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با تقدیم مراتب...
 [[{"fid‏":"22547","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"450","width":"600","class":"media-element file-default"}}]] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با تأسف و تأثر فراوان، جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس، احمد قاسمی روز گذشته (چهارشنبه اول دی ماه ۹۵) به یاران شهیدش پیوست.براساس خبر دریافتی از...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با تأثر فراوان اطلاع یافت مادر بزرگوار آزاده و جانباز شهید دوستعلی نوروزی به فرزند شهیدش پیوسته است. به گفته فرزند برومند این آزاده شهید، روز پنجشنبه مراسم...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت، جوان ناکام امیرحسین جمعه پور فرزند برومند برادرآزاده عباس جمعه پور(از آزادگان موصل ۲) دریک سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفته...

صفحات