آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، سلیمان دلداری از شهرستان ماسال استان گیلان به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم پدر آزاده و جانباز سرافراز کشورمان،جناب آقای علیرضا زینلی نماینده محترم موسسه در استان سیستان و بلوچستان به دیار باقی شتافت.موسسه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، سعادت کاظمی‌ از شهرستان ماسال پس از چندین سال درد و رنج بیماری و در کما بودن، ساعت ۱۲ شب، ۱۶ تیرماه در...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، حاج محمد رضا حاج ملک از کرمان به دیار باقی شتافت.ایشان از آزادگان ۷ سال اسارت بودند که دو ماه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، جواد شوندشت از آزادگان بندر انزلی در استان گیلان به دیار باقی شتافت.ایشان از آزادگان اردوگاه ۱۶...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، رحمت الله حیدری از آزادگان اصفهان به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، معلم قرآن حاج شاهرخ حمامی (آسیم) به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، مجتبی شاهی از آزادگان کمپ ۱۰ رمادی به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانباز محمد جعفر رستگاری از آزادگان اردوگاه تکریت آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست.مراسم تشییع پیکر...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، قاسم جاویدان از شهرستان مهاباد به دیار باقی شتافت.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت به...

صفحات