آزادگان متوفی

با تاسف و تاثر فراوان مطلع شدیم، محسن بهشتی پور اخوی کوچک تر برادرعزیزمان آزاده دکتر حسن بهشتی پور بر اثر سکته مغزی دارفانی را وداع گفته اند. موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با تقدیم مراتب...
 [[{"fid‏":"22547","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"450","width":"600","class":"media-element file-default"}}]] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با تأسف و تأثر فراوان، جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس، احمد قاسمی روز گذشته (چهارشنبه اول دی ماه ۹۵) به یاران شهیدش پیوست.براساس خبر دریافتی از...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با تأثر فراوان اطلاع یافت مادر بزرگوار آزاده و جانباز شهید دوستعلی نوروزی به فرزند شهیدش پیوسته است. به گفته فرزند برومند این آزاده شهید، روز پنجشنبه مراسم...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت، جوان ناکام امیرحسین جمعه پور فرزند برومند برادرآزاده عباس جمعه پور(از آزادگان موصل ۲) دریک سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفته...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت پدر بزرگوار برادرآزاده و جانباز حاج حسین خورشیدی دعوت حق را لبیک  و دار فانی را وداع  گفته اند.مراسم سوم آن مرحوم،...
 [[{"fid‏":"22230","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"640","width":"640","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با...
 [[{"fid‏":"22174","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"438","width":"650","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با...
پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان اطلاع یافت  آزاده ای دیگر، حبیب الله  گرگیج آزاده ی سرافراز آزادشهراستان گلستان به یاران شهیدش پیوسته است. موسسه فرهنگی...
 پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تاثر فراوان آگاهی یافت که والده مکرمه برادر آزاده یحیی صابری دعوت حق را لبیک گفته و به سرای باقی شتافته اند.موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان فقدان...

صفحات