آزادگان متوفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان،علی دهقان به دیار باقی شتافت.  موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت به...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، اسماعیل امین زاده دزفولی ،جانباز ۶۰ درصد اصفهانی چندین ماه پیش به دیار باقی شتافت. ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، حاج عباس بابایی از گیلان به دیار باقی شتافت.  موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض...
انا لله و انا الیه راجعون به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، حاج مجید شیر آقا به دیار باقی شتافت.  موسسه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، سید کمال هاشمی از آمل به دیار باقی شتافت. [[{"fid‏":"34777","view_mode":"default","...
با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، شعبان رحمانی علمدارمحلی دیار باقی شتافت.  ۲۲.jpg azadegan.jpg   ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، متاسفانه باخبر شدیم آزاده گرانقدر کشورمان، کمال مقدم فرد به لقاء الله پیوست.  موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان، ضمن عرض تسلیت به...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، شعبان رحمانی علمدارمحلی دیار باقی شتافت.  ۲۲.jpg [[{‪"fid"‬:"...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان، محمد قویدل نوری دیار باقی شتافت. [[{"fid‏":"34343","view_mode":"default","fields...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، ،با کمال تأسف مطلع شدیم آزاده و جانباز سرافراز کشورمان،  محمدتقی خوش سیرتی دیار باقی شتافت.[[{"fid‏":"34032","view_mode":"default","fields":{"...

صفحات