معرفی

خلبان آزاده حسین لشکری، ملقب به سیدالاسراء ایران، در سال ۱۳۳۱ در روستای ضیاء آباد شهرستان قزوین به دنیا آمد. وی دوره تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به قزوین رفت. در...
ناصر جشریانگردان طرح لبیکاسارت ۱۳۶۲/۱۲/۶محل اسارت :تنگ چزابه ناصر در روستای گنبد بردی در ۸ کیلومتری لیکک دیده به جهان گشود. دوران کودکی و ابتدایی را در همین روستا که از محروم...
رحیم خادمی متولد ۱۳۴۵جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان یکم(محرم)فرمانده ی گردان پرویز رمضانی گروهان سوم به فرماندهی:داوود زنگنهعملیات خیبر ۴/۱۲/۶۲منطقه ی هور الهویزهاسارت:۹/۱۲/...
دکتر رامین ترازجمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان سوم(عاشورا)فرمانده ی گردان:  محمود محمدپور گروهان دوم به فرماندهی:عبدارضا سرخهعملیات خیبر ۶۲/۱۲/۴منطقه ی هور الهویزهاسارت:...
حاج عبالکریم تبریزی متولد۱۳۴۴                          جمعی تیپ...
محمود بهروزی متولد۱۳۴۶جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان یکم(محرم)فرمانده ی گردان پرویز رمضانی گروهان سوم به فرماندهی:داوود زنگنهعملیات خیبر ۴/۱۲/۶۲منطقه ی هور الهویزهاسارت:۹/۱۲/...
سید مسعود بلادی بهبهانی متولد ۱۳۴۲تیپ بعثتگردان رعد به فرماندهی شهید خیرالله جنت شعارعملیات رمضان- محور کوشکتاریخ اسارت: ۲۳/۴/۶۱  نفر دوم ایستاده از راست...
حاج عبدالصاحب بخردی-تولد:۱۳۴۶جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان سوم(عاشورا)فرمانده ی گردان: محمود محمدپور گروهان دوم به فرماندهی:عبدالرضا سرخهعملیات خیبر ۶۲/۱۲/۴منطقه ی هور الهویزه...
احمد طیبی  متولد ۱۳۴۶جمعی تیپ ۱۵امام حسن(ع)-گردان سوم(عاشورا)فرمانده ی گردان:  محمود محمدپور گروهان دوم به فرماندهی:عبدالرضا سرخهعملیات خیبر ۴/۱۲/۶۲منطقه ی هور...
حاج حبیب انصاری متولد ۱۳۴۱تیپ بعثتگردان رعد به فرماندهی شهید خیرالله جنت شعارعملیات رمضانتاریخ اسارت: ۲۳/۴/۶۱ ایستاده از راست:حاج حبیب انصاری  نفر اول...

صفحات