ابر فیاض

حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی، دلاور مردی است که بیش از ده سال رنج اسارت را به جان خرید و در سیاه ترین ایام تاریخ معاصر، هدایت نسلی را به عهده گرفت که با استقامت خونین خود، صفحات زرّینی...
 «فَاِذا رََكِبوا فِي‌ الفُلكِ‌ دَ‌عَوُ‌الله‌ مُخلِصينَ‌ لَهُ‌ الدّينََ‌ فَلَمّا نَجّاهُم‌ اِلَي‌ البَرِّ اِذا هُم‌ يُشركونَ»[۱]. هنگام‌ سوار شدن‌ بر كشتي، خدا را خالصانه‌ مي‌...
 ‌‌ماه‌ رجب‌ گذشت‌ و بعد از آن‌ ماه‌ شعبان‌ مي‌آيد كه‌ از اهميت‌ خاص‌ برخوردار است. به‌ همين خاطر بر استفاده‌ از اين‌ دو ماه‌ تأكيد شده‌ است. در اين‌ دو ماه‌ انسان‌ به‌ فكر مي‌افتد كه‌ خودش...
  ‌قال‌ علي(ع‌): «اَ‌لا‌ وَ‌ اِن‌ اليَوم‌ مِضمارٌ‌ و غداً‌ السباق» ‌‌امروز بايد كه‌ سواركاران،‌ اسب‌ خود را براي‌ فرداي‌ مسابقه‌ مهيّا سازند و انسان‌هاي‌ مهيّا شده‌...
«... شب‌ اول، اين‌ هفت‌ كيلومتر را در تاريكي‌ شب، بيش‌ از پنج‌ كيلومترش‌ را گذرانديم. روز دوم‌ لازم‌ بود كه‌ يك‌ شناسايي‌ دقيقي‌ براي‌ عبور شب‌ دوم‌ داشته‌ باشيم؛ لذا ما براي‌ شناسايي‌ رفتيم. به‌...
- «اَلسَّلامُ‌ عَليكُم‌ وَ رَحْمَةُ اللهِ‌ وَ بَركاتُه. مُحَمد رَسولُ‌الله‌ وَالَّذين‌ مَعَه‌ اَشِّداءُ عَلَي‌ الكُفّار».‌‌سالروز بعثت‌ رسول‌ خدا (ص) برافروخته‌ شدن‌ چراغ‌ هدايت‌ و...
شاید در این مدت به اندازه انگشتان دست هایش آفتاب را ندیده بود، همچنین ماه و ستارگان را... .  آثار شکنجه و پذیرایی های مخصوص! که بعثی ها به ویژه سرگرد محمودی افسر ارشد بعثی از او کرده بود بر چهره...
‌‌همان‌‌‌طور كه‌ بدن‌ احتياج‌ به‌ غذا دارد، روح‌ نيز احتياج‌ به‌ غذا دارد و دعا غذاي‌ روح‌ است. در روايت‌ دارد: «اَلدُّ‌عاء مُخُّ‌ العِبادَة»؛ دعا مغز عبادت‌ است.  ‌‌شخصي‌ آمد و سؤ‌...
« ... اَ‌عِرَ الله‌ جُمجُمَتَك»[۱]. ‌‌اي‌ انسان! اگر خواستار سعادتي، دست‌ از سر خود بشوي‌ و آن‌ را در اختيار خدا بگذار! هر چيزي متناسب‌ با هدفي‌ ساخته‌ مي‌شود و اگر آن‌ چيز...
‌روز شانزدهم‌ شهريور سال ۱۳۶۱ به‌ صورتي‌ ناگهاني، حدود۷۵۰ نفر از اسراي‌ اردوگاه‌ موصل‌ يكِ‌ قديم‌ را به‌ اردوگاهي‌ جديد در فاصلة كمتر از يك‌ كيلومتري‌ همان‌ اردوگاه‌ انتقال‌ دادند. اين‌ اردوگاه، آن...

صفحات